RenteswapAdvocaat

alles over renteswaps en derivatenconstructies

Wat is een renteswap?

Een vraag die we veel krijg: wat is een renteswap?

De term renteswap wordt in het algemeen gebruikt om renterisico’s te beheersen of af te dekken, of om een gewenste rentepositie in te nemen. De meest gebruikte termen voor de renteswap zijn IRS of Interest Rate Swap.

De renteswap is een ruiltransactie die geschiedt op een internationale financiële markt, waarbij partijen de rentebetalingen gedurende de looptijd, of een deel van de looptijd, tegen elkaar ruilen. Na het verstrijken van deze tijd worden ze weer teruggenomen, zodat bijvoorbeeld het koersrisico wordt uitgesloten en beide partijen kunnen profiteren van een comparatief voordeel dat een van de partijen geniet.

De koper van een renteswap beschermt zich tegen renterisico’s. De koper kan zo kiezen om een lopende lening tegen een variabele rente niet om te zetten in een nieuwe lening, maar met de swap het renterisico af te dekken. In bijna alle gevallen worden renteswaps samen of ten behoeve van een financiering geadviseerd. Dit betekent echter niet dat een renteswap hetzelfde is als een lening met een vaste rente. De renteswap kent immers een veelvoud van nadelen, zoals de mogelijkheid tot het verhogen van de (debiteuren)opslag, bijstortverplichtingen, een negatieve marktwaarde bij tussentijdse beëindiging et cetera.

Meer weten of direct advies nodig?

Neem direct vrijblijvend contact op met Dries Beljon of Else van der Meulen op 085 – 303 64 29 of via het contactformulier.

 

Wilt u meer weten over de kenmerken van een renteswap? Klik hier.