RenteswapAdvocaat

alles over renteswaps en derivatenconstructies

Rechters succesvol gewraakt in renteswapzaak tegen ABN AMRO

Gedupeerden in een renteswapzaak tegen de ABN-AMRO hebben de rechtbank Amsterdam met succes gewraakt. Ze waren van oordeel dat de rechters zich tijdens de zitting partijdig opstelden en te veel aan de kant van de bank stonden, met name toen een eventueel vervalste handtekening ter sprake kwam. De wrakingskamer heeft het wrakingsverzoek toegewezen: er zullen nu andere rechters worden benoemd die zich zullen buigen over de zaak.

Vervalste handtekening op de documenten?

De procedure betreft een renteswapzaak waarin de gedupeerden de ABN-AMRO het verwijt maken niet goed geïnformeerd te zijn over de kenmerken en eigenschappen van een renteswap. Ook voeren ze aan niet te zijn geadviseerd over de mogelijkheid van een rentecap. Had de bank dat wel gedaan, dan hadden ze daar mogelijk voor gekozen. De bank verweert zich tegen de aanklacht door de rechtbank te wijzen op een door gedupeerden ondertekend cliëntenprofiel en Inventarisatie Treasury formulier. De echtgenote van de gedupeerde betwist tijdens de zitting de echtheid van deze handtekening.  Vervolgens richt de rechter zich tot de vertegenwoordiger van de bank en verzekert hem dat hij zich geen zorgen hoeft te maken en dat de rechtbank zich niet kan voorstellen dat hij de documenten zelf zou hebben ondertekend.

Uitspraak rechtbank leidt tot wraking

Deze uitspraak komt de rechtbank duur te staan. De wrakingskamer oordeelde dat de opmerking een gerechtvaardigde schijn van vooringenomenheid heeft gewekt. Daarnaast was er in de zaak sprake van een zwakkere partij, namelijk de verzoekers die tegen een bank procederen, waardoor er een extra zorgplicht op de rechtbank rust om een objectieve behandeling te garanderen.

De opmerking heeft de indruk gewekt dat de bank het gelijk aan haar zijde had. Hierdoor is een gerechtvaardigde vrees bij verzoekers ontstaan dat de rechtbank de bank in bescherming heeft genomen en er een gebrek aan onpartijdigheid was.

“Misschien niet professioneel, wel een natuurlijke reactie.”

De voorzitter van de rechtbank gaf zelf het volgende aan: “De opmerking was misschien niet heel professioneel, maar wel een natuurlijk reactie wanneer iemand wordt beschuldigd van het vervalsen van documenten.”

Meer weten of direct advies nodig?

Neem direct vrijblijvend contact op met Dries Beljon, Else van der Meulen en/of Michael Butôt  op 085 – 303 64 29.

 

 

Bron: ECLI:NL:RBAMS:2017:2297 – klik hier voor de volledige uitspraak.